Danish as a foreign language – materials for health care personnel

Danish as a foreign language – materials for health care personnel

“Regeringen vil stille sprogkrav som alle udenlandske læger skal leve op til for at arbejde på et dansk sygehus” udtaler sundhedsminister Magnus Heunicke. Sundhedspersonale fra EU lande kan få arbejde i Danmark helt uden krav til deres danskkundskaber, og hvis man kommer fra lande uden for EU skal man bestå en test der viser om man kan læse og skrive dansk – ikke om man kan føre en samtale. Sundhedsministeren mener at der skal indføres et nationalt sprogkrav, der giver mening for både personale og patienter. I 2017 var der mere end 2000 læger med udenlandsk baggrund ansat her i landet

Sundhedsdansk udgivet af Jørgen Kvist Kristensen, Elisabeth Friis Lippert, Claes Mørkebjerg og Susanne Vahr Lauridsen er en bog for det stigende antal udenlandske læger og sygeplejersker der arbejder i det danske sundhedsvæsen. Bogen indeholder dels en introduktion til det danske sundhedsvæsens opbygning , lovgrundlag og funktion, dels en ordbog, der indenfor hvert medicinsk speciale, lister relevante ord, begreber og vendinger på både latin og dansk fagterminologi samt med dagligdags patientsprog. Ordbogen indeholder desuden 75 anatomiske tegninger. Bestil den her på hjemmesiden eller kom ned i vores boghandel for mere info.

The government will demand that foreign doctors are able to communicate with their patients in an understandable Danish, says Minister for Health Magnus Heunicke. Today foreign doctors and nurses from EU countries can be employed without any knowledge of the Danish language and people form outside the EU must take a test that proves they can read and write Danish – but nobody will be asked if they know how to speak the language. According to the Minister for Health  this must be changed and he will introduce a national demand that requires that doctors are able to speak Danish. In 2017 more than 2000 doctors with a foreign background were employed in Denmark

Sundhedsdansk published by Jørgen Kvist Kristensen, Elisabeth Friis Lippert, Claes Mørkebjerg og Susanne Vahr Lauridsen is a book for the increasing number of foreign doctors and nurses employed in the Danish healthcare system. The book contains an introduction to the Danish healthcare system – its structure, legal basis and function, as well as a dictionary with relevant words, meanings and expressions in both Latin and Danish specialist terminology and everyday words. You will also find 75 anatomical drawings in this section. You can order it right here on our website or come into our bookstore and have a closer look!

Magical days in Odense from October 17. – October 19.

Magical days in Odense from October 17. – October 19.

https://magiskedageodense.dk/ er sitet hvis du vil vide mere om de magiske dage – tidligere Potter Festival – i Odense.

De magiske dage ligger som sædvanlig i efterårsferien i uge 42 – nemlig fra torsdag den 17. oktober til lørdag den 19. oktober.

Her er et lille udpluk:

Der er Havfruesvømning for de 8 – 13 årige:

Hjælp havfolket med at bekæmpe polypperne og genoprette naturen på havbunden. Med fine rekvisitter og havfruehaler kommer du til at gennemleve et unikt lille eventyr. Du kommer til at svømme med havfruehale blandt blafrende søgræs, onde polypper og magiske perler. Du lærer selvfølgelig at svømme i halen, så sikkerheden er i orden. Og vi prøver også et havfruetrick eller to.

Bemærk at aktiviteten kun er for børn, der i forvejen kan både svømme og flyde.

Under Odense Adelige Jomfrukloster ligger en dyster og fugtig kælder. Nede i krypten, blandt mus og rotter, syder og bobler det, for der bliver brygget eliksirer til udøvelse af mørk magi og til at forvandle troldmands- og hekselærlinge til magiske mestre. Du kan blande din egen eliksir sammen med de eliksirkyndige fra Syddansk Magiske Universitet samt høre om mørkets troldmænd, og hvordan deres grønne tapet kan slå ihjel.

200 Odinarer

Skabninger fra undergrunden

I forlængelse af eliksirværkstedet i krypten underviser en troldmandselev om sjældne, farlige og magiske dyr. Her kan du møde en kongepython, en fugleedderkop, vrimlende vandrende pinde og en madagaskar hvæsekakerlak – hvis du tør!

Falkoneren

På torvet foran Det Adelige Jomfrukloster viser en falkoner alle magiske lærlinge og deres forældre, hvor fantastisk og imponerende en fugl falken er. Kom og se den smukke falk og oplev, hvordan den mestrer luftrummet over Magiske Dage Odense.

Dette er kun et lille udpluk af tilbuddene i de magiske dage i Odense – men tjek deres hjemmeside og se alle de spændende aktiviteter.

Man ville næsten ønske man selv var 12 år igen…..

Vi sælger vores glosehæfter hos Bog & Idé i det Historisk Hus nær domkirken hvis du vil have lidt hjælp til at læse Harry Potter på engelsk!

English version – a few examples of what to experience during the festival! 

Mermaid swimming

Mermaids is one of the creatures in the magical world that is shrouded in the most mystery. Beautiful swim in the water and scout for the people on the land, but offers to them in spite, they will get rid primordial forces loose, which is rarely seen.

In the swimming baths on Klosterbakken these beautiful creatures demonstrate their abilities in the water. It is an opportunity that we must not let pass – because you never know when they visit the human world again.

But that’s not all, because you need even swim like a mermaid in the blue waves. There is in fact needs your help!

Havheksen’ve got the little mermaid beautiful voice and sitting in his cave and sing evil songs. When the Sea Witch singing dancer polyps (troll plants) and more and more. The polyps is half plant, half animal – and then shadows the the other plants, so they do not get something light and die. ”

Help sea-folk fight polyps and restore nature on the seabed. With fine props and mermaid tails you’re going to live through a unique little adventure. You get to swim with mermaid tail flapping among seagrass, evil polyps and magical gems. You learn course swimming in the tail, so security is in order. And we also sampled a mermaid trick or two.

Note that the activity is only for children who already can both swim and float.

The activity is for 8-13 year olds.

 

Odense Noble Virgin Klosters elixirs and mystery

Virgin monastery provides a framework for grim secrets and magical creatures. Tackle eliksirblandinger, look into a stick insect or study the a real falcon.

During the beautiful vælvinge in Virgin monastery you may experience:

Eliksirkrypten

During Odense noble monastery is a gloomy and damp basement. Down in the crypt, including mice and rats, buzzing it, for being brewed elixirs for carrying out the dark magic and to transform troldmands- and witch apprenticeship for magic master. You can mix your own elixir with the eliksirkyndinge from Southern Magic University, and hear about the dark wizards men and how their green wallpaper can kill.

200 Odinarer

Creatures from the underground

Following eliksirværkstedet in the crypt teach a wizard student rare, dangerous and magical animals. Here you can meet a royal python, one bird spider, swarming mantis and a Madagascar hissing cockroach – if you dare!

The falconer

On the square in front of the Noble Jomfrukloster shows a falconer all magic apprentices and their parents how amazing and impressive bird falcon is. Come and see the beautiful falcons and see how the master airspace over Magic Days Odense.

This is just a small sample of what to do in Odense during the magical days – wish one was 12 years old again……

We sell our glossaries in the Historiske Hus near the cathedral by Bog & Idé if you want to read Harry Potter in English!

 

 

 

 

Fantasy Festival in Esbjerg

Fantasy Festival in Esbjerg

All seasons have their characteristics – and autumn and winter are the seasons for book-fairs! We started in Esbjerg with our glossaries for Harry Potter at #fantasyfestival19 at Esbjerg Hovedbibliotek. A weekend filled with very enthusiastic and happy people, interested in all aspects of fantasy such as games, films, board games, role play – and books of course. Every year the number of participants increase, but we experience a  special atmosphere among people who have come to enjoy their favorite hobby. There is room for everybody – even me – as a former colleague said hugging me: you are probably the last person I would expect to see here at the festival! (people who know me will know why….) Maybe you will find the time to come and visit this great fantasy festival – as always the third weekend in September (19. – 20. September 2020) We’ll be there!

dyt dyt – ska vi byt!

dyt dyt – ska vi byt!

Lørdag den 26. januar har vi på opfordring fra nogle af vores kunder – og med tilsagn fra en sprogskole om at vi må hente nogle af deres aflagte bøger – har du nu mulighed for at gøre et godt fund – eller komme af med dine egne gamle materialer.

Ligger du inde med materialer til dansk som andetsprog, har du nu mulighed for at tjene lidt penge og få ryddet op – eller finde et godt tilbud!

Saturday January 26 from 10 a.m. – 2 p.m you have the opportunity to find used material for Danish as a foreign language/dansk som andetsprog – or maybe sell your own used material. We look forward to seeing you in Sankt Peders Stræde 51 in Copenhagen.

News from Klingbjerg

News from Klingbjerg

You never know what will happen in the private sector – and what consequences your decisions may have for the future. That is of course part of the excitement.

Some years ago we went to a bookfair in Berlin – EXPOLINGUA which is Germany’s International Exhibition on Languages and Cultures. Well, it turned out to be more about study trips etc. but one contact was the well-known bookstore in Berlin, Dussmann das KulturKaufhaus in Friedrichstrasse. We had a chat with the man in charge of foreign languages, who told us that it would be a good idea to group our 11 booklets in one! So we invested in a kind of cardboard box to hold them all, created ISBN numbers (we have for both German and English speaking people), but alas, our contact was no longer with Dussmann when we were ready with our new product…..

This was of course end of story for a long time, but when we opened our bookstore in Copenhagen and began working with Alfabeta, the publishing firm for learning Danish at all levels, we got the idea that we could sell these boxes via DBK, and lo and behold our 11 booklets have been shipped to DBK in the hope that other bookstores will be interested….. those cardboard boxes have now come to good use and saved us a lot of work.

Ved fortsat at bruge webstedet, accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk