Magical days in Odense from October 17. – October 19.

Magical days in Odense from October 17. – October 19.

https://magiskedageodense.dk/ er sitet hvis du vil vide mere om de magiske dage – tidligere Potter Festival – i Odense.

De magiske dage ligger som sædvanlig i efterårsferien i uge 42 – nemlig fra torsdag den 17. oktober til lørdag den 19. oktober.

Her er et lille udpluk:

Der er Havfruesvømning for de 8 – 13 årige:

Hjælp havfolket med at bekæmpe polypperne og genoprette naturen på havbunden. Med fine rekvisitter og havfruehaler kommer du til at gennemleve et unikt lille eventyr. Du kommer til at svømme med havfruehale blandt blafrende søgræs, onde polypper og magiske perler. Du lærer selvfølgelig at svømme i halen, så sikkerheden er i orden. Og vi prøver også et havfruetrick eller to.

Bemærk at aktiviteten kun er for børn, der i forvejen kan både svømme og flyde.

Under Odense Adelige Jomfrukloster ligger en dyster og fugtig kælder. Nede i krypten, blandt mus og rotter, syder og bobler det, for der bliver brygget eliksirer til udøvelse af mørk magi og til at forvandle troldmands- og hekselærlinge til magiske mestre. Du kan blande din egen eliksir sammen med de eliksirkyndige fra Syddansk Magiske Universitet samt høre om mørkets troldmænd, og hvordan deres grønne tapet kan slå ihjel.

200 Odinarer

Skabninger fra undergrunden

I forlængelse af eliksirværkstedet i krypten underviser en troldmandselev om sjældne, farlige og magiske dyr. Her kan du møde en kongepython, en fugleedderkop, vrimlende vandrende pinde og en madagaskar hvæsekakerlak – hvis du tør!

Falkoneren

På torvet foran Det Adelige Jomfrukloster viser en falkoner alle magiske lærlinge og deres forældre, hvor fantastisk og imponerende en fugl falken er. Kom og se den smukke falk og oplev, hvordan den mestrer luftrummet over Magiske Dage Odense.

Dette er kun et lille udpluk af tilbuddene i de magiske dage i Odense – men tjek deres hjemmeside og se alle de spændende aktiviteter.

Man ville næsten ønske man selv var 12 år igen…..

Vi sælger vores glosehæfter hos Bog & Idé i det Historisk Hus nær domkirken hvis du vil have lidt hjælp til at læse Harry Potter på engelsk!

English version – a few examples of what to experience during the festival! 

Mermaid swimming

Mermaids is one of the creatures in the magical world that is shrouded in the most mystery. Beautiful swim in the water and scout for the people on the land, but offers to them in spite, they will get rid primordial forces loose, which is rarely seen.

In the swimming baths on Klosterbakken these beautiful creatures demonstrate their abilities in the water. It is an opportunity that we must not let pass – because you never know when they visit the human world again.

But that’s not all, because you need even swim like a mermaid in the blue waves. There is in fact needs your help!

Havheksen’ve got the little mermaid beautiful voice and sitting in his cave and sing evil songs. When the Sea Witch singing dancer polyps (troll plants) and more and more. The polyps is half plant, half animal – and then shadows the the other plants, so they do not get something light and die. ”

Help sea-folk fight polyps and restore nature on the seabed. With fine props and mermaid tails you’re going to live through a unique little adventure. You get to swim with mermaid tail flapping among seagrass, evil polyps and magical gems. You learn course swimming in the tail, so security is in order. And we also sampled a mermaid trick or two.

Note that the activity is only for children who already can both swim and float.

The activity is for 8-13 year olds.

 

Odense Noble Virgin Klosters elixirs and mystery

Virgin monastery provides a framework for grim secrets and magical creatures. Tackle eliksirblandinger, look into a stick insect or study the a real falcon.

During the beautiful vælvinge in Virgin monastery you may experience:

Eliksirkrypten

During Odense noble monastery is a gloomy and damp basement. Down in the crypt, including mice and rats, buzzing it, for being brewed elixirs for carrying out the dark magic and to transform troldmands- and witch apprenticeship for magic master. You can mix your own elixir with the eliksirkyndinge from Southern Magic University, and hear about the dark wizards men and how their green wallpaper can kill.

200 Odinarer

Creatures from the underground

Following eliksirværkstedet in the crypt teach a wizard student rare, dangerous and magical animals. Here you can meet a royal python, one bird spider, swarming mantis and a Madagascar hissing cockroach – if you dare!

The falconer

On the square in front of the Noble Jomfrukloster shows a falconer all magic apprentices and their parents how amazing and impressive bird falcon is. Come and see the beautiful falcons and see how the master airspace over Magic Days Odense.

This is just a small sample of what to do in Odense during the magical days – wish one was 12 years old again……

We sell our glossaries in the Historiske Hus near the cathedral by Bog & Idé if you want to read Harry Potter in English!

 

 

 

 

Fantasy Festival in Esbjerg

Fantasy Festival in Esbjerg

All seasons have their characteristics – and autumn and winter are the seasons for book-fairs! We started in Esbjerg with our glossaries for Harry Potter at #fantasyfestival19 at Esbjerg Hovedbibliotek. A weekend filled with very enthusiastic and happy people, interested in all aspects of fantasy such as games, films, board games, role play – and books of course. Every year the number of participants increase, but we experience a  special atmosphere among people who have come to enjoy their favorite hobby. There is room for everybody – even me – as a former colleague said hugging me: you are probably the last person I would expect to see here at the festival! (people who know me will know why….) Maybe you will find the time to come and visit this great fantasy festival – as always the third weekend in September (19. – 20. September 2020) We’ll be there!

Back to School? Harry Potter In The Schoolroom? In English? Why Not?

Back to School? Harry Potter In The Schoolroom? In English? Why Not?

Yes, why not? With our glossaries to the English editions from Bloomsbury, page by page with good commentaries to everything – this is a valuable help for the 13-year-olds who love Harry and friends. You could listen to Stephen Fry’s audiobooks for the pronunciation, you can watch the films (or extracts to compare with the book), and look at our questions to all the chapters in Harry Potter and the Philosopher’s Stone to get inspired. The questions are on our website just a click away from you!

Er Harry Potter nu blevet til “He Who Must Not Be Named”?

Er Harry Potter nu blevet til “He Who Must Not Be Named”?

Det er ganske vist – Harry Potter festivalen, som finder sted i Odense i efterårsferien hvert år må ikke længere hedde Harry Potter festival. De tænker på at skifte navn til Magiske dage i Odense eller Wands and Wizards, men ord som Quidditsch, Voldemort er out of bounds. Ifølge Fyens.dk har selskabet Warner, der administrerer rettighederne, nedlagt forbud mod brug af specifikke navne og stedbetegnelser fra forfatteren J. K. Rowlings elskede univers. Og nu da den tre dage lange danske festival tiltrækker flere end 10.000 gæster årligt, er den så stor, at den må omfattes af forbuddet, er det blevet besluttet. Det er Odense Bibliotekerne der i 15 år har arrangeret festivalen – med succes må man sige.

Gæsterne vil fortsat kunne deltage i magiske sportsgrene og troldmandsdueller, lover arrangørerne på Odense Bibliotekerne. Men eksempelvis må man formentlig tage sin U.G.L.-eksamen (Udmærkelse for genialitet og lærevillighed, red.) et andet sted end på den ellers præstigefyldte hekse- og troldmandsskole Hogwarts.»Vi holder fast i mange af de gode og gammelkendte aktiviteter – Quidditch-turneringen, Harry Potter-koncerterne med symfoniorkestret, togturen og mange andre aktiviteter, men mange bliver med friske navne og vi tilføjer også helt nye aktiviteter og samarbejdspartnere,« skriver festivalen på Facebook. Samtidig vil man forsøge at komme den voksende efterspørgsel på aktiviteter til deltagere over 12 år i møde. »I år vil festivalen på mange måder ligne de foregående år, men fremadrettet vil det nye koncept favne et større og mere generelt fantasy-univers og bl.a. tilbyde mere til unge og voksne.« Jyllands-Posten, Kultur

 

 

Er Harry Potter nu blevet til “He Who Must Not Be Named”?

Teaching Harry Potter in English

HARRY POTTER

Næste uge skal jeg holde et oplæg for en gruppe tysklærere på Schulbuchmesse i Hamborg om at bruge Harry Potter i undervisningen, og ud over at bruge mine egne tekstnære spørgsmål til bogen på vores hjemmeside (se under selve bogen Harry Potter and the Philosopher’s Stone) er jeg selvfølgelig i gang med at lave research over de idéer der er til at undervise i Harry Potter på internettet. Jeg faldt bl.a. over nedenstående link af Mette Hansen i Folkeskolen fra 2007:  Det pædagogiske arbejde med Harry Potter  Udvalgte temaer behandlet i romanserien og arbejdsforslag til første bog  – og det er intet mindre end et fund. Der er spørgsmål til det tekstnære og idéer til at arbejde kreativt med teksten samt filosofiske spørgsmål man kan diskutere:  https://backend.folkeskolen.dk/~/Documents/84/48084.pdf

Efter diverse reformer i Folkeskolen er spørgsmålet hvilket klassetrin man kan læse den engelske bog på? I gamle dage sagde vi til vores kunder at man skulle være ca. 13 år og gå i 7. eller 8. klasse. Men de starter jo med engelsk i 1.klasse i dag selv om det selvfølgelig er på et niveau, hvor man nok mere leger tingene ind. Hvis I har et bud på den rigtige alder hører jeg gerne fra jer!

Next week I shall make a presentation for a group of German teachers at a school fair in Hamburg about using Harry Potter and the Philosopher’s Stone in class. Apart from using our own questions to the book on our website (free of charge) I naturally wanted to make a research about other ways of teaching Harry Potter. I found an excellent article by Mette Hansen in Folkeskolen: The pedagogical work with Harry Potter. Selected themes in the novels and suggestions for worksheets for the first book.  A treasure! https://backend.folkeskolen.dk/~/Documents/84/48084.pdf

There have been some reforms in the Folkeskolen (!), and one of them has been to teach English from 1st year classes. This leads to the question: when is it the best time to read Harry Potter in English? Before the reform we told our customers to read the book when the children were 13 years old (7th or 8th class), but what about today? If you have a suggestion about the right age group I would very much like to hear from you! I still think it takes a certain maturity to read a whole book in English – but extracts could also be interesting.