https://magiskedageodense.dk/ er sitet hvis du vil vide mere om de magiske dage – tidligere Potter Festival – i Odense.

De magiske dage ligger som sædvanlig i efterårsferien i uge 42 – nemlig fra torsdag den 17. oktober til lørdag den 19. oktober.

Her er et lille udpluk:

Der er Havfruesvømning for de 8 – 13 årige:

Hjælp havfolket med at bekæmpe polypperne og genoprette naturen på havbunden. Med fine rekvisitter og havfruehaler kommer du til at gennemleve et unikt lille eventyr. Du kommer til at svømme med havfruehale blandt blafrende søgræs, onde polypper og magiske perler. Du lærer selvfølgelig at svømme i halen, så sikkerheden er i orden. Og vi prøver også et havfruetrick eller to.

Bemærk at aktiviteten kun er for børn, der i forvejen kan både svømme og flyde.

Under Odense Adelige Jomfrukloster ligger en dyster og fugtig kælder. Nede i krypten, blandt mus og rotter, syder og bobler det, for der bliver brygget eliksirer til udøvelse af mørk magi og til at forvandle troldmands- og hekselærlinge til magiske mestre. Du kan blande din egen eliksir sammen med de eliksirkyndige fra Syddansk Magiske Universitet samt høre om mørkets troldmænd, og hvordan deres grønne tapet kan slå ihjel.

200 Odinarer

Skabninger fra undergrunden

I forlængelse af eliksirværkstedet i krypten underviser en troldmandselev om sjældne, farlige og magiske dyr. Her kan du møde en kongepython, en fugleedderkop, vrimlende vandrende pinde og en madagaskar hvæsekakerlak – hvis du tør!

Falkoneren

På torvet foran Det Adelige Jomfrukloster viser en falkoner alle magiske lærlinge og deres forældre, hvor fantastisk og imponerende en fugl falken er. Kom og se den smukke falk og oplev, hvordan den mestrer luftrummet over Magiske Dage Odense.

Dette er kun et lille udpluk af tilbuddene i de magiske dage i Odense – men tjek deres hjemmeside og se alle de spændende aktiviteter.

Man ville næsten ønske man selv var 12 år igen…..

Vi sælger vores glosehæfter hos Bog & Idé i det Historisk Hus nær domkirken hvis du vil have lidt hjælp til at læse Harry Potter på engelsk!

English version – a few examples of what to experience during the festival! 

Mermaid swimming

Mermaids is one of the creatures in the magical world that is shrouded in the most mystery. Beautiful swim in the water and scout for the people on the land, but offers to them in spite, they will get rid primordial forces loose, which is rarely seen.

In the swimming baths on Klosterbakken these beautiful creatures demonstrate their abilities in the water. It is an opportunity that we must not let pass – because you never know when they visit the human world again.

But that’s not all, because you need even swim like a mermaid in the blue waves. There is in fact needs your help!

Havheksen’ve got the little mermaid beautiful voice and sitting in his cave and sing evil songs. When the Sea Witch singing dancer polyps (troll plants) and more and more. The polyps is half plant, half animal – and then shadows the the other plants, so they do not get something light and die. ”

Help sea-folk fight polyps and restore nature on the seabed. With fine props and mermaid tails you’re going to live through a unique little adventure. You get to swim with mermaid tail flapping among seagrass, evil polyps and magical gems. You learn course swimming in the tail, so security is in order. And we also sampled a mermaid trick or two.

Note that the activity is only for children who already can both swim and float.

The activity is for 8-13 year olds.

 

Odense Noble Virgin Klosters elixirs and mystery

Virgin monastery provides a framework for grim secrets and magical creatures. Tackle eliksirblandinger, look into a stick insect or study the a real falcon.

During the beautiful vælvinge in Virgin monastery you may experience:

Eliksirkrypten

During Odense noble monastery is a gloomy and damp basement. Down in the crypt, including mice and rats, buzzing it, for being brewed elixirs for carrying out the dark magic and to transform troldmands- and witch apprenticeship for magic master. You can mix your own elixir with the eliksirkyndinge from Southern Magic University, and hear about the dark wizards men and how their green wallpaper can kill.

200 Odinarer

Creatures from the underground

Following eliksirværkstedet in the crypt teach a wizard student rare, dangerous and magical animals. Here you can meet a royal python, one bird spider, swarming mantis and a Madagascar hissing cockroach – if you dare!

The falconer

On the square in front of the Noble Jomfrukloster shows a falconer all magic apprentices and their parents how amazing and impressive bird falcon is. Come and see the beautiful falcons and see how the master airspace over Magic Days Odense.

This is just a small sample of what to do in Odense during the magical days – wish one was 12 years old again……

We sell our glossaries in the Historiske Hus near the cathedral by Bog & Idé if you want to read Harry Potter in English!

 

 

 

 

Ved fortsat at bruge webstedet, accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk