Dansk minigrammatik for udlændinge – en elevhåndbog af Povl Terkelsen ISBN 87-89440-41-2

DKK 90.00

Dansk minigrammatik for udlændinge er en opslagsbog til brug i arbejdet med skriftlige opgaver. Den forudsætter, at eleverne har været igennem et begynderkursus.

Bogen repeterer den elementære grammatik og den gør opmærksom på en række af de mest almindelige fejltyper – for eksempel at kunne skelne mellem subjekt og verbum, kende ordklasserne, samt have styr på hoved- og bisætninger. Der er derfor 3 kontrolopgaver i bogen til disse basale færdigheder.

På bagsiden af bogen er der en liste med TOP-TYVE fejl og med sidehenvisninger. Under retningen af skriftlige opgaver kan læreren bruge denne liste som fejlstøvsuger ved i margenen at henvise til numrene på listen og derefter lade eleverne selv rette deres fejl.

Bogen følger i det væsentlige den grammatiske terminologi, der anvendes i Barbara Fischer-Hansen og Ann Kledals Grammatikken – håndbog i dansk grammatik for udlændinge, samt i en trække andre meget anvendte grammatikbøger til indvandrerundervisningen.

Kategori:

Beskrivelse

Dansk minigrammatik for udlændinge er en opslagsbog til brug i arbejdet med skriftlige opgaver. Den forudsætter, at eleverne har været igennem et begynderkursus.

Bogen repeterer den elementære grammatik og den gør opmærksom på en række af de mest almindelige fejltyper – for eksempel at kunne skelne mellem subjekt og verbum, kende ordklasserne, samt have styr på hoved- og bisætninger. Der er derfor 3 kontrolopgaver i bogen til disse basale færdigheder.

På bagsiden af bogen er der en liste med TOP-TYVE fejl og med sidehenvisninger. Under retningen af skriftlige opgaver kan læreren bruge denne liste som fejlstøvsuger ved i margenen at henvise til numrene på listen og derefter lade eleverne selv rette deres fejl.

Bogen følger i det væsentlige den grammatiske terminologi, der anvendes i Barbara Fischer-Hansen og Ann Kledals Grammatikken – håndbog i dansk grammatik for udlændinge, samt i en trække andre meget anvendte grammatikbøger til indvandrerundervisningen.