Dogme dansk. Opgavehæfte 1 af Lone Anker og Lone Bjelke

DKK 100.00

Målet med Dogme dansk er at styrke talesprogsstrukturer og enkel grammatisk forståelse. Materialet er beregnet til voksne kursister med dansk som andetsprog, som har ingen eller få års skolebaggrund. Det vil sige til kursister på danskuddannelse 1, modul 3 eller 4 eller danskuddannelse 2, modul 1. Materialet består af en cd-video og to opgavehæfter. Opgavehæfte 1 ligger på et lidt lavere niveau end opgavehæfte 2.

De faste opgaver er:

 • Lytteforståelses-opgave til dialogen
 • Spørgsmål til dialogen med mulighed for at danne hele sætnings-svar
 • Dialog til den enkelte kursist og/eller udfyldningsopgave til lektionens dialog
 • Udfyldnings-diktat (dialogen som prosatekst)
 • Træning af hovedsætningsstruktur
 • Forbinde to sætningsdele med hinanden.
Kategori:

Beskrivelse

Dette er et engangshæfte til danskundervisning af voksne kursister med dansk som andetsprog.

Om serien
Målet med Dogme dansk er at styrke talesprogsstrukturer og enkel grammatisk forståelse. Materialet er beregnet til voksne kursister med dansk som andetsprog, som har ingen eller få års skolebaggrund. Det vil sige til kursister på danskuddannelse 1, modul 3 eller 4 eller danskuddannelse 2, modul 1. Materialet består af en cd-video og to opgavehæfter. Opgavehæfte 1 ligger på et lidt lavere niveau end opgavehæfte 2.

Materialet kan bruges enten i studieværksted, hjemme til selvstudium eller i klassen, hvor bl.a. dialogerne kan indøves som pararbejde.

Indhold
Video-cd’en består af 15 lektioner, hver lektion i 3 dele: Selve dialogen og videoklip, Samme videoklip men med undertekst, Oplæst prosatekst, som samtidig kan læses sammen med skiftende stillbilleder. ! Videoen er udgået men på sigt bliver den lagt op på alfabetadigital.dk

Til hver af de 15 lektioner er der en række opgaver, som er fælles for alle lektioner, og desuden opgaver, som knytter sig til den specifikke lektion. I disse opgaver bliver der taget et særligt tema op enten grammatisk eller indholdsmæssigt, som giver kursisterne mulighed for at udtrykke sig om emner i dagligdagen. Hver lektion indledes med videoklippets dialogtekst.

De faste opgaver er:

 • Lytteforståelses-opgave til dialogen
 • Spørgsmål til dialogen med mulighed for at danne hele sætnings-svar
 • Dialog til den enkelte kursist og/eller udfyldningsopgave til lektionens dialog
 • Udfyldnings-diktat (dialogen som prosatekst)
 • Træning af hovedsætningsstruktur
 • Forbinde to sætningsdele med hinanden.