Fokus 2. Grundbog af Fanny Slotorub og Neel Jersild Moreira

DKK 248.80

NameRangeDiscount
Rabat for klassesæt10 - 10010 %
Kategori:

Beskrivelse

Fokus 2 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 2.

Formålet med Fokus 2 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfundsforhold.

Til materialet er der udviklet et opgavesite, som giver kursisterne masser af ekstra input. Her kan de arbejde selvstændigt og i eget tempo. Opgavesitet understøtter arbejdet med grundbogen i klassen og giver mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprogundervisning. Krav: UNI-login

Fokus 2:
– vægter alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med
– styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sproget skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger – med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger
– veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.
– samler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes sidst i alle kapitler
– har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende spil og test.