FRANSKE STILØVELSER 1; 87-87764-05-9 Både grundordbog og stiløvelse: alle ord der bruges i opgaverne står i den alfabetiske ordliste og gentages derfor mange gange. Basisgrammatikken forudsættes bekendt.

DKK 40.00

Denne bog består dels af stiløvelser dels af en dansk – fransk grundordbog. Glosevalget er bestemt af vores erfaringer med ordenes hyppighed, og sætningerne er udformet, så de opfylder tidens krav om kommunikativ kompetence.

Bogen er opbygget som et “lukket system”, det vil sige at sætningerne kun består af ord fra ordlisten med den indskrænkning at ord der er ens på de to sprog ikke er medtaget – f.eks. film.

Øvelserne forudsætter, at man har været igennem en grundbog og at man benytter en af fagets grammatikker. Alle grundbegreber i den franske grammatik er indbygget i sætningerne.

NameRangeDiscount
Rabat for klassesæt10 - 10010 %
Kategori: